Bulevardul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucuresti Tel: 031/437.97.19 Fax: 031/437.97.18 Email: gfp.master@radacini.ro
 

Proiecte

 

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învătarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă”

GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER SRL are in implementare proiectul „Dezvoltarea unui sistem inovativ de formare profesională pentru calificare/recalificare in meserii din domeniul auto” ( http://www.calificari-auto.ro/ ), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învătarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă”, contract POSDRU /80/2.3/S/57272

Proiectul este implementat in Parteneriat cu SC MASTER SA si BLOCUL NATIONAL SINDICAL (BNS) si se va derula pe o perioada de 3 ani, in intervalul 1 octombrie 2010-30 septembrie 2013 si are ca scop realizarea unui sistem cat mai atractiv de formare profesionala pentru calificare/recalificare in meserii din domeniul auto, stiind ca acest domeniu este deosebit de dinamic ca progres tehnic si tehnologic ceea ce presupune o forta de munca competenta si fidelizata, doritoare sa-si diversifice si sa-si ridice necontenit nivelul profesional. Se urmareste prin aceasta imbunatatirea competentelor profesionale si obtinerea de calificari noi pentru grupul tinta al proiectului constituit din 200 angajati din mai multe unitati economice si regiuni ale tarii.

PARTENERIATUL din cadrul proiectului este un mijloc eficient de promovare a Fortei de Munca Calificate imbunatatind bunele practici si curriculum pentru toti partenerii acestia avand experienta diferita in domeniul formarii profesionale, prin aceasta putand contribui in mod pozitiv la atingerea obiectivelor proiectului in concordanta cu obiectivul general al POS DRU privind cresterea competitivitatii angajatilor prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este realizarea unui program de calificare/recalificare in meserii din domeniul auto pentru angajati care fie nu au o pregatire profesionala corespunzatoare acestui domeniu fie avand calificarea intr-una din aceste meserii doresc sa invete inca una in functie de evolutia pietei fortei de munca si de cererea pentru anumite calificari. Programul de instruire se adreseaza oricaror angajati carora li se ofera oportunitatea imbunatatirii cunostintelor indiferent de varsta sau locul de munca. Programul de calificare/recalificare propus de proiect ofera acces nediscriminatoriu la formare profesionala continua angajatilor din mai multe regiuni ale tarii. Rezultatele acestuia se vor gasi in cresterea competitivitatii si ridicarea calitatii in meseriile din domeniul auto pentru care cursantii vor fi instruiti. Proiectul contribuie astfel la realizarea obiectivului general al POS DRU privind cresterea competitivitatii angajatilor prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
Obiectivele specifice sunt :

  • Crearea si consolidarea unui sistem inovativ de formare profesionala continua pentru calificare in meserii din domeniul auto.
  • Imbunatatirea sistemului de validare al calificarilor profesionale
  • Imbunatatirea competentelor profesionale si obtinerea de calificari noi pentru persoane angajate.

Grupul tinta al proiectului a fost constituit la inceput din 200 angajati, apoi numarul a crescut la 350 de angajati, dat fiind numarul mare de solicitari primite de la angajati din mai multe unitati economice, din cele 8 euroregiuni ale tarii. Pentru atingerea obiectivelor proiectului s-au prevazut activitati necesare dezvoltarii unui sistem de Formare Profesionala Continua (FPC) destinat imbunatatirii competentelor angajatilor din domeniul auto.

Grupul tinta selectat din angajati din toate cele 8 regiuni ale tarii va avea ca beneficii de pe urma proiectului obtinerea unor calificari noi, in meserii solicitate pe piata, fara cheltuieli individuale ale angajatilor sau ale angajatorilor de unde provin. Ca urmare a implementarii proiectului vom avea salariati mai bine pregatiti care vor face fata mai bine modificarilor de pe piata fortei de munca, vor dispune de mai multa fexibilitate si adaptabilitate pentru a corespunde cerintelor pietei. Astfel proiectul contribuie la efortul de dezvoltare a unei piete a muncii moderne, flexibile si fara restrictii, este facilitat accesul pe piata muncii a grupurilor cu o instruire educationala insuficienta toate acestea fiind in concordanta cu obiectivele specifice ale POS DRU din Axa prioritara 2 Domeniul Major de Interventie 2.3

In cadrul proiectului se tine cont de principiul egalitatii de sanse:

  • privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca, Directiva 76/2007/C.E.;
  • Directiva 84/2000/C.E. privind egalitatea in domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene;
  • Directiva 43/2000/C.E. tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica si regulamentul 1083/2006 al C.U. Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale.

Aplicand principiul egalitatii de sanse, prin finantarea proiectului propus, de dezvoltare a unui sistem de formare profesionala continua, destinat imbunatatirii competentelor angajatilor pentru meserii din domeniul auto, se va accelera sprijinul in insusirea de noi informatii teoretice si deprinderi practice necesare depasirii crizei economice pentru meserii din domeniul auto prin asigurarea unor sanse reale de pastrare a locurilor de munca sau dobandirea unora noi, rezultand un numar mai mic de angajati expusi riscului de pierdere a locului de munca, deci de crestere a flexisecuritatii ocupationale.

Avand in vedere ca gradul de ocupare al fortei de munca reprezinta un indicator al fortei de munca reprezinta un indicator pentru analiza Programului National de Reforme pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, conform Strategiei de la Lisabona relansata, proiectul propus, de dezvoltare a unui sistem de formare profesionala continua destinat imbunatatirii competentelor angajatilor pentru meserii din domeniul auto, contribuie creator la promovarea temelor si obiectivelor orizontale referitoare la: dezvoltare durabila, inovare si TIC, imbatranire activa si abordare interregionala.

Formarea profesionala continua prin dobandirea de competente noi, diversificate, in domeniul meseriilor abordate, ofera celor 350 angajati din grupul tinta toate instrumentele adecvate atingerii unui nivel mai inalt de calificare, deci de competitivitate, care va deschide calea pastrarii locului de munca si de imbunatatire a sanselor pe piata muncii.


Pentru mai multe informatii despre acest proiect, va rugam sa ne contactati:

Bd. Iuliu Maniu nr.246, sector 6 BUCURESTI
Tel. : 031/437.97.19 Fax: 031/437.97.18
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.calificari-auto.ro

               

Continutul acestei sectiuni din site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.